Disclaimer

Disclaimer

Vintage Expert streeft naar een zorgvuldige weergave van informatie Er wordt met uiterste zorg aandacht besteed aan de actualiteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de website. 

 

Desondanks kan Vintage Expert niet altijd garanderen dat alle informatie juist is en aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Uiteraard staat Vintage Expert open voor commentaar en suggesties ter bevordering van haar website, deze kunnen gestuurd worden naar info@vintageexpert.be.. 

 

Voor Vintage Expert is een verantwoorde omgang met de gegevens van haar cliënten van groot belang. De persoonsgegevens zullen te allen tijde zorgvuldig opgeslagen en beveiligd worden. De eisen waar Vintage Expert zichzelf aan houdt vallen vanaf 25 mei 2018 onder de Europese Privacywetgeving zoals genoemd in de General Data Protection Regulation. 

 

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op Vintage Expert en haar sites. Vintage Expert kan niks garanderen voor de gebruikers van haar websites en draagt dan ook geen enkele aansprakelijkheid. Wel zal er natuurlijk steeds door ons team op worden toegezien dat ook gebruikers met de grootste zorg en voorzichtigheid met alle gegevens omgaan. 

 

Gegevens worden door middel van speciale procedures door Vintage Expert opgeslagen en beveiligd om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens. 

Call us on

+32 491 11 59 25