Privacybeleid

Privacybeleid

Vintage Expert respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze websites. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Vintage Expert. Je dient je ervan bewust te zijn dat Vintage Expert niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden je aan om bij het, via onze website, benaderen van websites van derden, telkens de privacy statements en disclaimers van die andere websites te raadplegen. Je kunt zien dat je niet meer op onze website bent als de URL in de adresbalk is gewijzigd. 

Vintage Expert kan persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van haar diensten, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op deze website verstrekt. 

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt: 

Je mailadres: optioneel je naam, adres en woonplaats met eveneens optioneel je telefoonnummer. 

 

WAAROM ZIJN DEZE GEGEVENS NODIG? 

Vintage Expert verwerkt je persoonsgegevens om je schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht of om bijvoorbeeld telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt. 

 

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD? 

Vintage Expert bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan drie maanden bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd. 

 

WORDEN JE GEGEVENS GEDEELD? 

Vintage Expert verstrekt je persoonsgegevens niet aan derden zonder je toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. 

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 

Vintage Expert gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd. 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

Je hebt te allen tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vintage-expert.be. 

Wij zullen zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op je verzoek reageren. 

 

BEVEILIGING 

Vintage Expert neemt de bescherming van je gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

COOKIES 

Cookies zijn eenvoudige, kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen. 

Cookies hebben twee functies. Enerzijds helpen ze om het navigeren in een website te vergemakkelijken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal- ) voorkeuren. Anderzijds zijn er cookies die op basis van de websites die je bezoekt een inschatting maken van je interesses. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens, ze onthouden alleen je voorkeuren en interesses, op basis van je surfgedrag. 

Vintage Expert kan cookies plaatsen voor de volgende doeleinden: 

– voor het opslaan van je voorkeuren; 

– om het gebruik van deze website te analyseren; 

– om deze website te optimaliseren; 

– om meer op jou gerichte informatie op deze website te plaatsen; 

– om informatie te verzamelen over de bezoekers van deze website; 

De cookies die je voorkeuren onthouden en het navigeren door Vintage Expert vergemakkelijken kun je uitzetten via je browserinstellingen. Indien je deze cookies uitzet, kun je niet of moeilijker van alle mogelijkheden van de website gebruik maken. 

Bel ons op

+32 491 11 59 25